Zapraszamy do składania wniosków na „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nabór wniosków w terminie:

1 marca – 30 maja 2018 r. (do godz. 16:00)

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy;

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe  oraz prac przedwdrożeniowych

(projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania);

Poziom i wartość wsparcia: minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 1 mln PLN

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:

80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;

dla średniego przedsiębiorcy:

75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych

  • na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
  • realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
  • Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
  • Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć: 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs11112018szybka-sciezka-dla-msp/

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł