Zapraszamy do składania wniosków do Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Nabór wniosków w terminie: od 20 marca do 5 grudnia 2018 r.

Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy;

Dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo;

Poziom i wartość wparcia

Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy, 35% dla średniego przedsiębiorcy,
Część doradcza – maksymalnie 50%,
Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej lubelskie 70% dla mikro i małych oraz 60% dla średnich przedsiębiorców

Kwota dofinansowania:
Część badawcza maksymalnie – 450 tys. zł,
Część doradcza maksymalnie – 500 tys. zł,
Część badawcza, doradcza i inwestycyjna dofinansowanie maksymalnie – 20 mln zł.

Koszty kwalifikowane:
Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 mln EUR
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 mln zł
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł

 

https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł