Usługi

Profesjonalizm, który wzbudza zaufanie.

Firma cieszy się dużym zaufaniem klientów i stale rozszerza swoje usługi. Działamy w skali całego kraju, a nasze projekty otrzymały dofinansowanie w ramach: Funduszy PHARE, ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Programu Norweskiego, Programu Szwajcarskiego, oraz ramach dotacji na projekty badawcze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • Organizujemy szkolenia
  • Konsulting – kompleksowe doradztwo biznesowe
  • Przygotowywanie studiów wykonalności, strategii rozwoju, ewaluacje projektów oraz aktualizacje studium oraz wniosków
  • Tworzenie biznes planów oraz analiz ekonomiczno-finansowych do oceny opłacalności zamierzeń inwestycyjnych,
  • Tworzenie biznesplanów pod konkretne wytyczne banków i innych instytucji
  • Pozyskiwanie dotacji z programów krajowych oraz Unii Europejskiej
  • Doradztwo w zakresie wyszukania odpowiedniego, najbardziej optymalnego programu i konkursu z którego można sfinansować zamierzenie inwestycyjne
  • Przygotowania wniosków aplikacyjnych,
  • Zarządzanie projektami finansowanymi ze środków UE
  • Rozliczanie projektów, przygotowywanie wniosków o płatność pośrednią, końcową

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł