Portfolio

Projekty kluczowe RPO WL:

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
1 Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie Renowacja Pobrygidkowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina 11 734 541,61
2 Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie 14 634 893,31
3 Gmina Wilków Odbudowa gminnego stadionu sportowego Szczekarków     576 144,79
4 Gmina Wilków Renowacja Pałacu Morskich – dawnej Resursy Kupieckiej przy ul. Krakowskie Przedmieście 62 w Lublinie  4 353 576,84
5 Gmina Wilków Udrożnienie systemu komunikacyjnego gminy Wilków poprzez odbudowę infrastruktury drogowej  6 565 987,88
Razem: 26 369 434,92

Samorządy Województwa Lubelskiego
(PO Rozwój Polski Wschodniej):

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
6 Miasto Międzyrzec Podlaski Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego nowoczesnych usług i produkcji w północno-wschodniej części Międzyrzeca Podlaskiego 9 925 637,40
Razem: 9 925 637,40

 

Podmioty sektora finansów publicznych
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego):

 

LP. NAZWA BENEFICJENTA TYTUŁ PROJEKTU KWOTA DOFINANSOWANIA
7 Powiat Biłgorajski Przebudowa drogi powiatowej Nr 2943L Księżpol-Obsza łączącej drogę wojewódzką Nr 835 w m. Księżpol z drogą wojewódzką Nr 849 w m. Łukowa I etap 14 294 100,43
8 Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego Budowa zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski 19 210 924,28
9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (w Kraśniku) Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SP ZOZ w Kraśniku  4 320 380,42
10 Gmina Borzechów Budowa budynku Gimnazjum w miejscowości Borzechów Kolonia – etap robót wykończeniowych i wyposażenia obiektu  1 270 167,70
11 Gmina Mełgiew Szkolny, wielofunkcyjny basen ogrzewany słońcem i energią wiatrową  2 046 288,00
12 Gmina Konstantynów Rozbudowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej w Konstantynowie  5 213 585,75
13 Powiat Parczewski Poprawa jakości i dostępności świadczeń z zakresu pomocy społecznej – dokończenie rozbudowy DPS w Kalince     614 596,95
14 Gmina Urszulin Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie aglomeracji Urszulin  7 849 672,00
15 Spółka Wodno Ściekowa Jezioro Białe-Glinki Rozbudowa i modernizacja wodociągów i kanalizacji w regionalnym Centrum Rekreacji i Wypoczynku Województwa Lubelskiego – Okuninka – Orchówek  5 642 640,00
16 Gmina Mełgiew Przebudowa dróg gminnych (ul. Czereśniowa i Św. Droga) stanowiących połączenie z drogą krajową w m. Krępiec.  1 120 495,85
17 Gmina Zalesie Przebudowa dróg gminnych łączących graniczne terminale przeładunkowe z drogą powiatową 1045L  2 124 040,34
18 Gmina Obsza Budowa drogi nr 109551 L Olchowiec – Zamch  1 885 255,23
19 Gmina Urszulin Poprawa komunikacji otoczenia drogi krajowej nr 82 poprzez modernizację dróg Gminy Urszulin  2 440 335,00
20 Miasto Dęblin Poprawa dostępu do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez modernizację dróg na Osiedlu Wiślana- Żwica w Dęblinie – I Etap  2 797 649,92
21 Gmina Księżpol Budowa drogi gminnej w miejscowości Kulasze    407 618,74
22 Gmina Bychawa Budowa drogi gminnej Gałęzów – Leśniczówka  1 632 043,44
23 Gmina Grabowiec Budowa drogi gminnej nr 110272L w miejscowości Cieszyn  1 708 444,44
24 Gmina Konstantynów Budowa i przebudowa dróg w miejscowości Konstantynów  2 712 411,47
25 Gmina Bychawa Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych uczestniczących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym  2 397 587,55
26 Gmina Opole Lubelskie Poprawa bezpieczeństwa pożarowego w gminach: Opole Lubelskie, Poniatowa, Łaziska  1 155 346,77
27 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie Termomodernizacja budynków SPZOZ w Parczewie  1 549 581,42
28 Gmina Łabunie Modernizacja i remont ośrodka zdrowia w Łabuniach    480 952,13
29 Gmina Wola Uhruska Modernizacja i zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ w Woli Uhruskiej    472 880,34
30 Gmina Miejska Biała Podlaska Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie gospodarczej „Północna” w Białej Podlaskiej 13 290 130,47
31 Gmina Bychawa Budowa zintegrowanego systemu informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Gminy Bychawa     907 002,02
32 Gmina Kock Budujemy społeczeństwo informacyjne w gminach Kock, Jeziorzany, Michów  1 586 578,89
33 Gmina Wąwolnica Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów  1 780 832,89
34 Powiat Hrubieszów Nowe technologie – lepsza jakość publicznych usług internetowych w Powiecie Hrubieszowskim  4 264 808,00
35 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie Informatyzacja Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (etap 2)  3 721 197,81
36 Miasto Dęblin Rewitalizacja centrum miasta Dęblin wraz z zespołem pałacowo-parkowym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych 10 000 000,00
37 Miasto Lublin Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie – etap III  2 031 068,41
38 Gmina Mircze Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Łasków – Gmina Mircze 15 089 055,90
39 Gmina Kraśniczyn Budowa zbiornika małej retencji „Czajki” w gminie Kraśniczyn     827 879,23
40 Gmina Opole Lubelskie Rewitalizacja ścisłego centrum miasta Opole Lubelskie Etap I 10 000 000,00
41 Gmina Stężyca Centrum Edukacyjno-Sportowe Gminy Stężyca  9 568 144,23
42 Gmina Wola Uhruska Budowa hali sportowej w Woli Uhruskiej  4 655 866,28
43 Gmina Krzczonów Modernizacja i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krzczonowie     966 378,64
44 Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek Budowa Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Puławach przy ul. Kowalskiego dz. nr 715. 14 000 000,00
45 Gmina Biłgoraj Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie Biłgoraj poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej – etap II  2 521 576,00
46 Gmina Konstantynów Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych. 12 112 449,06
47 Gmina Puchaczów Odnawialne źródła czystej energii w gminie Puchaczów– montaż kolektorów słonecznych  4 751 177,00
48 Gmina Miedzyrzec Podlaski Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego „Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim  2 798 361,28
49 Gmina Obsza wod-kan  4 250 000,00
50 Gmina Księżpol Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz z wyposaŜeniem dla jednostek OSP dla gmin powiatu biłgorajskiego: Frampol, Potok Górny, KsięŜpol, Łukowa  3 343 107,80
51 Gmina Opole Lubelskie Rozbudowa budynku kina Opolanka w Opolu Lubelskim  2 643 341,30
52 Miasto Lublin Budowa „Akademii Golfa” nad zalewem Zemborzyckim w Lublinie     678 529,49
53 Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Modernizacja budynku dydaktyczno – administracyjnego Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie  5 411 209,49
54 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Uniwersytet Przyrodniczy. Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej w Lublinie 14 995 875,00
55 Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Modernizacja budynków z przeznaczeniem na część dydaktyczno – socjalną w Dęblinie 13 275 000,00
56 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej Modernizacja i wyposaŜenie obiektów dydaktyczno – badawczych Wydziałów Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki Fizyki i Informatyki i Chemii UMCS w Lublinie 12 269 979,00
57 Miasto Międzyrzec Podlaski Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego„Międzyrzeckie Jeziorka” w Międzyrzecu Podlaskim – II etap.  2 822 745,53
58 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie Ul. Cicha 6 21-100 Lubartów Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielnia Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla 1-go Maja, Zacisze – termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla  8 983 389,34
59 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie Ul. Cicha 6 21-100 Lubartów Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-Dreszera – termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla  3 242 000,14
60 Chełmska Spółdzielnia Mieszkaniowa 22-100 Chełm, ul.Lwowska 51 Rewitalizacja terenu osiedla mieszkaniowego XXX- lecia – modernizacja budynków nr 2, 2A, 2B, 2C wraz z infrastrukturą przy ulicy Grota Roweckiego w Chełmie  1 010 855,03
61 MPK Lublin Sp z o.o. Modernizacja podstacji prostownikowych zasilających trakcję oraz wymiana taboru trolejbusowego 26 150 511,12
62 Gmina Opole Lubelskie Słoneczny dom w gminie Opole Lubelskie- instalacja kolektorów słonecznych  5 178 902,30
Razem: 302 474 949,82

Samorządy Województwa Mazowieckiego
(Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego):

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
63 Miasto Przasnysz ENTER. Rozwój E-@dministracji w Przasnyszu   469 768,26
64 Miasto Przasnysz Przasnyskie okno na świat. Szerokopasmowy Internet w Przasnyszu jako przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu   278 800,00
65 Gmina Chorzele E-Chorzele urząd bez wychodzenia z domu, urząd bez barier   359 209,54
66 Gmina Przasnysz E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność   415 526,92
67 Powiat Żuromin Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego 2 118 878,25
Razem: 3 642 182,97

 

Samorządy Województwa Lubelskiego
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – Odnowa i rozwój wsi:

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
68 Gmina Grabowiec „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Grabowiec   316 132,00
69 Gmina Stary Zamość „Utworzenie obiektu sportowego w miejscowości Wierzba”   500 000,00
70 Gmina Konstantynów Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakanale   500 000,00
71 Gmina Chrzanów „Zagospodarowanie centrum miejscowości Chrzanów Trzeci i Chrzanów Czwarty”   440 925,00
72 Gmina Gościeradów „Modernizacja stadionu w miejscowości Gościeradów Folwark”   500 000,00
73 Gminny Ośrodek Kultury w Gościeradowie „Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską pełniącą funkcje społeczno-kulturalne wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu w Liśniku Dużym – Kolonii”   374 119,00
74 Gmina Hańsk Zagospodarowanie przestrzenne centrum miejscowości Dubeczno   304 199,00
75 Gmina Łabunie Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Łabunie   193 115,00
76 Gmina Sitno Utworzenie Centrum Kultury w miejscowości Sitno   404 817,00
77 Gmina Sosnówka Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w miejscowości Czeputka   424 732,00
78 Ochotnicza Straż Pożarna Siedliszczki Budowa świetlicy wiejskiej kulturalno – oświatowej w miejscowości Siedliszczki   469 314,00
79 Gmina Piaski Zagospodarowanie centrum Piask poprzez odnowienie i urządzenie szaty roślinnej, elementów małej architektury, chodników i parkingów – II etap   500 000,00
80 Ochotnicza Straż Pożarna Kozice Górne Adapt16acja strażnicy OSP na świetlicę wiejską w Kozicach Górnych   500 000,00
81 Gmina Obsza „Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Babice”   195 833,00
82 Gmina Księżpol Zagospodarowanie centrum miejscowości Księżpol   319 386,00
83 Gmina Krzczonów „Remont i adaptacja budynku w miejscowości Kosarzew Dolny i Sobieska Wola Druga na cele społeczno – kulturalne.   330 447,00
84 Gmina Wąwolnica Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką Gminną w miejscowości Wąwolnica   500 000,00
85 Gmina Łukowa „Adaptacja dawnego „Aresztu” na Izbę Pamięci Regionalnej wraz z zagospodarowaniem przestrzenie wokół niego oraz budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”   449 591,00
Razem: 7 222 610,00

 

Samorządy Województwa Lubelskiego
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) – Podstawowe Usługi dla Ludności:

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
86 Gmina Sitno Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Sitno w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej(II ETAP) dla osiedla domków jednorodzinnych w Jarosławcu oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sitnie  3 647 172,00
87 Gmina Piaski Kompleksowy system wodno-ściekowy gminy Piaski wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Piaski  4 000 000,00
88 Gmina Obsza Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wola Obaszańska i Zamch – Załom Mały i Podkolonia.  3 908 453,00
89 Gmina Krzczonów „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Krzczonów”  1 430 642,00
90 Gmina Łukowa Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielek.  1 851 007,00
91 Gmina Drelów Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drelów oraz budowa sieci wodociągowej we wsi Szóstka- Drelów ( ul. Augustówka) i Szachy.  4 000 000,00
92 Gmina Leśna Podlaska Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Bukowice, Bukowice-Kolonia, Droblin, Klukowszczyzna, Leśna Podlaska, Mariampol, Nosów, Nosów-Kolonia, Ossówka, Witulin, Witulin-Kolonia, wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Leśnej Podlaskiej  3 139 692,00
93 Gmina Potok Górny Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipiny Górne-Borowina i Jasiennik Stary oraz monitoringu przepompowni ścieków  3 093 473,00
94 Gmina Stary Zamość Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stary Zamość  2 492 306,00
95 Gmina Księżpol Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Płusy.  3 826 885,00
96 Przedsiębiorstwo usługowo-Produkcyjne Sp. Z o.o. Zakup samochodu śmieciarki wraz z kontenerami do zbiórki odpadów komunalnych w gminie Hańsk.    135 600,00
Razem: 31 525 230,17

 

Europejska Współpraca Terytorialna:

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
97 Gmina Biszcza Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim  8 000 000,00
Razem: 8 000 000,00

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiehgo na lata 2007-2013- Przedsiębiorcy

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
98 ZARTMET A.Ziemiński, J.Ziemińska Spółka Jawna, Zamość Budowa pozycji lidera wśród producentów pokryć dachowych drogą innowacji i rozszerzania asortymentowej gamy produktów przez firmę „ZARTMET”.  1 999 574,47
99 Petit Skład -Druk- Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Lublin Rozwój zakładu poligraficznego „Petit” drogą dywersyfikacji świadczonych usług poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych.  1 254 975,00
100 Lenartowicz Andrzej Lenartowicz, Lublin Rozwój przedsiębiorstwa Lenartowicz poprzez uruchomienie innowacyjnego serwisu samochodów ciężarowych  1 999 632,20
101 CARRARA sp. z o.o., Lublin Rozwój przedsiębiorstwa „CARRARA” Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.    475 897,10
102 BIDSTOL Kazimierz Baryła, Bidaczów Nowy Rozwój przedsiebiorstwa „BIDSTOL” Kazimierz Baryła poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do łączenia elementów drewnianych na długość.    240 000,00
103 Wodrol Sp. z.o.o. Rozwój przedsiębiorstwa WODROL Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia technologicznego.    757 980,00
104 Zakład Kamieniarski „Granit” Dulniak Spółka Jawna Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „Granit” Duźniak Spółka Jawna poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń.  2 000 000,00
105 POLDAN L. Monicelli, R. Smania Spółka Jawna Uruchomienie innowacyjnego zakładu produkcji odzieżowej w Stoczku Łukowskim przez POLDAN L.Monicelli, R. Smania Spółka Jawna    698 565,00
106 SIGMA S.A Wzrost konkurencyjności firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii dla przemysłu i technologii przetwarzania odpadów.  1 722 499,90
107 FAMIKO-BUD Sp. z o.o. Rozwój przedsiębiorstwa FAMIKOBUD Sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów  1 939 563,87
108 TELEKTRIM S.A. Rozwój firmy TELEKTRIM S.A. w branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu    424 200,00
109 Energomet Piotr Wolski „Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa ENERGOMET Piotr Wolski poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii produkcji okien łukowych.”  1 095 066,61
110 Przedsiębiorstwo Handlowe „EXPORT-IMPORT” Tomasz Prokopiuk Rozwój Przedsiębiorstwa Handlowego „Export-Import” Tomasz Prokopiuk poprzez zakup nowoczesnych i innowacyjnych urządzeń i sprzętu    708 567,00
111 Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego spółka z o.o., Puławy Budowa i wyposażenie Pensjonatu „Kazimierski” w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.  1 999 869,78
112 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „FOX-BIS” Elżbieta Nizio Biłgoraj Remont i adaptacja pod potrzeby turystyki zabytkowego dworu „Sanna” w Wierzchowiskach II.  1 999 865,57
113 Paweł Skerczyński Gospodarstwo Rolne, Rakowiska Adaptacja zabytkowego XIX dworu w miejscowości Droblin na restaurację z zapleczem noclegowym.  1 999 299,46
114 Paweł Skerczyński Gospodarstwo Rolne, Rakowiska Budowa kompleksu Rekracyjno – Jeździeckiego w miejscowości Droblin.  1 988 173,15
115 BERBERYS Alicja Grzegorczyk, Lublin Budowa nowego obiektu Pensjonatu BERBERYS ze Studiem SPA i Winiarnią w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą  1 999 873,45
116 Wodrol Sp. z o.o., Lublin Budowa i wyposażenie Hotelu Wieniawski w Lublinie  1 999 670,76
117 LUBGEN FARMA Sp. z o.o., Nałęczów Adaptacja zabytkowych budynków Willi Różana w Nałęczowie na pensjonat  1 166 639,57
118 Auto Pikul Mariola Pikul, Puławy Budowa Hotelu Pikul w Puławach  1 999 614,86
119 Xerograf Jolanta Sobczuk, Opole Lubelskie Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie opolskim poprzez uruchomienie Restauracji „Piwnica Smaku” w Opolu Lubelskim.    186 300,00
120 PARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sitaniec Budowa kompleksu hotelowego ARTIS ze SPA i kręgielnią w miejscowości Sitaniec Gmina Zamość  1 999 959,49
121 VERANO spółka cywilna, Lublin Uruchomienie Restauracji CLEOPATRA w Lublinie przez VERANO spółka cywilna.    188 559,80
122 Zieliński Janusz Restauracja Arkadia, Kolonia Łaszczówka Rozwój Zajazdu Arkadia poprzez wprowadzenie do oferty nowego produktu rekreacyjno sportowego  1 004 141,66
123 Subsydium A. Tomczyk, A. Grzegorczyk Spółka Cywilna, Lublin Budowa i wyposażenie hotelu „Willowa” w Lublinie”  1 854 969,96
124 TADAMI E. Opoka – Maciejewska Spółka Jawna, Lublin Budowa i wyposażenie restauracji regionalnej „Karczma z Bali” w Lublinie  1 719 085,00
125 Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna, Lublin Stworzenie multimedialnego centrum języków obcych, drogą do rozwoju firmy Euro-Forum Agnieszka Gudków, Marek Gudków Spółka Jawna    102 992,40
126 ACTIVE BODY CENTRE Piotr Małek, Świdnik Budowa supernowoczesnego klubu fitness przez firmę ACTIVE BODY CETRE Piotr Małek w Świdniku    198 950,88
127 JS BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Lublin Rozwój przedsiębiorstwa JS Budownictwo sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej koparko – ładowarki      96 855,00
128 MAKBUD Marta Kowalewska, Świdnik Rozwój przedsiębiorstwa „MAKBUD” Marta Kowalewska poprzez zakup innowacyjnych maszyn budowlanych    130 225,28
129 P.H. G.J. Kanadys Spółka Cywilna, Lubartów Wychowanie przedszkolne drogą do rozwoju i wzrostu konkurencyjności nowopowstałego mikroprzedsiębiorstwa P.H. G.J. Kanady Spółka Cywilna w Lubartowie    377 993,14
130 AUTO –DIAG Kornet Marzena, Zamość Rozwój przedsiębiorstwa AUTO-DIAG Kornet Marzena poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń    286 734,25
131 TOKBUD Tomasz Karaś, Świdnik Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku.    999 973,84
132 ORTI Byliński sp. k., Lublin Rozwój przedsiębiorstwa ORTI Byliński Sp.k. poprzez wprowadzenie do oferty usługowej firmy zaawansowanych usług z branży informatycznej    497 180,83
133 EURO WOOD ZDZISŁAW MAŁYSKA, Annobór Rozwój przedsiębiorstwa EURO WOOD Zdzisław Małyska poprzez wdrożenie innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i produkowanie 2 nowych produktów drzewnych.    492 590,00
134 „REHA- MED” Spółka Cywilna Magdalena Zwolińska-Kozieł, Tomasz Kozieł, Opole Lubelskie Utworzenie nowoczesnego centrum rehabilitacji w Opolu Lubelskim przez firmę „REHA-MED” S.C..    166 211,72
135 RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy, Lublin Rozwój przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis Spółka Cywilna poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych.    315 224,00
136 Zakład Drzewny II Spółka Cywilna Tadeusz Backiel, Grzegorz Płaza, Puławy Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Drzewny II Spółka Cywilna poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń.    171 346,00
137 „INSTALGAZ” Arkadiusz Kędra, Krzysztof Kędra S.C., MAZIARNIA Rozwój przedsiębiorstwa „INSTALGAZ” S.C. poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych.    409 290,00
138 MAESTRO Spółka Cywilna, Lublin Rozwój profesjonalnego zakładu produkcji specjalistycznych pędzli poprzez zakupy nowoczesnych środków trwałych.    246 232,00
139 DecoStyl s.c., Lucyna Swatowska, Wojciech Swatowski, Mełgiew Rozwój przedsiębiorstwa DECOSTYL S.C. Lucyna Swatowska, Wojciech Swatowski poprzez zakup nowoczesnych maszyn i technologii ICT.    221 270,00
140 MAWO S.C., Lublin Rozwój firmy MAWO s.c. poprzez wprowadzenie innowacyjnych na poziomie przedsiębiorstwa usług ginekologicznych i endokrynologicznych.    284 046,37
141 Dentimed Spółka cywilna Marcin Taras, Kamil Taras, Lublin Utworzenie profesjonalnego centrum stomatologicznego drogą do sukcesu firmy Dentimed S.C.    499 908,69
142 Wojewoda Krzysztof INVEST, Opole Lubelskie Rozwój przedsiębiorstwa Wojewoda Krzysztof INVEST poprzez zakup innowacyjnej koparki kołowej    329 000,00
143 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MH-DENT Gabinet Stomatologiczny Halina Matysiak, Puławy Rozwój Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MH-DENT Gabinet Stomatologiczny Halina Matysiak poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.    322 500,92
144 Zakład Produkcji Metalowej „WOMET” s. c., Żabia Wola Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Produkcji Metalowej „WOMET” s.c., spółka cywilna, poprzez zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń    480 000,00
145 Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech, Zamośc Rozwój firmy Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu, utwardzenie placu i adaptację pomieszczeń biurowo socjalnych.    893 668,47
146 Poradnia Okulistyczna lek.med. Stanisław Misztal specjalista II stopnia, Zamość Wyposażenie Poradni Okulistycznej Stanisław Misztal w Zamościu w innowacyjny sprzęt medyczny.     53 256,04
147 ALERGOTEST S.C. Specjalistyczne Centrum Medyczne Andrzej Emeryk Małgorzata Bartkowiak Emeryk Rozwój firmy ALERGOTEST S.C. poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych, oprogramowania oraz niezbędnego wyposażenia a także dostosowania siedziby firmy do potrzeb osób niepełnosprawnych.    221 480,74
148 Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń Wzrost konkurencyjności firmy Wyciągi Narciarskie Kazimierz Antoń poprzez zakup nowoczesnych środków trwałych.    713 263,25
149 „BUDOTECHNIKA” M. Majewski, K. Dziedzic Spółka Jawna Zwiększenie konkurencyjności firmy BUDOTECHNIKA poprzez zakup innowacyjnego wyposażenia laboratorium    272 229,30
150 Hoper Software Jaworski Dariusz Rozwój firmy Hoper Software Dariusz Jaworski poprzez wdrożenie 2 nowych innowacyjnych usług w technologii SaaS.    999 909,23
151 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski Lek. med. Joanna Weremij Wzrost konkurencyjności gabinetu rentgenowskiego poprzez zakup innowacyjnych urządzeń i wprowadzenie na rynek nowych usług.    217 500,00
152 CENTRUM MEDYCZNE MEDICOS S.C. Wojciech Chromiński, Andrzej Szerej, Krzysztof Szerej, Pamuła Leszek Rozwój firmy Centrum Medyczne MEDICOS s.c. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie    998 105,99
153 Gabinet Stomatologiczny Pisarska Jolanta Poprawa konkurencyjności „Gabinetu Stomatologicznego Pisarska Jolanta” poprzez poszerzenie oferty stomatologicznej o leczenie pedodoncyjne i badania radiologiczne wewnątrzustne.    317 557,10
154 Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska Rozwój prywatnego gabinetu stomatologicznego „Praktyka Lekarska Dentystyczna Paulina Piskorska” poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.    362 540,39
155 San-el S.C. Kazimierz Kargol, Michał Kargol, Andrzej Śliwka Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa San-el S.C. poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnej pralni.    999 997,83
156 Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak Rozwój przedsiębiorstwa Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych STANPOŻ Grzegorz Staniak poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.    999 847,50
157 TOKBUD Tomasz Karaś Zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń budowlanych przez firmę TOKBUD Tomasz Karaś w Świdniku.    999 928,15
158 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Waldemar Walkiewicz Wzrost konkurencyjności Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej lek. med. Waldemar Walkiewicz poprzez zakup innowacyjnego i nowoczesnego wyposażenia gabinetu ginekologicznego.    287 812,00
159 Stacja Paliw M.T.W. S.C., MIROSŁAW PEĆ, TOMASZ PEĆ, WOJCIECH PEĆ Wzrost konkurencyjności firmy Stacja Paliw M.T.W. S.C. poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz wprowadzenie nowych usług.    271 041,21
160 ZAKŁAD PRODUKCYJNO- HANDLOWY, WYROBY Z DREWNA, Józef Kołodziej Wzrost konkurencyjności i poszerzenie oferty handlowej Zakładu Produkcyjno- Handlowego, Wyroby z drewna, Józef Kołodziej poprzez budowę hali oraz wyposażenie jej w niezbędny sprzęt do obróbki drewna.    330 248,15
161 Zieliński Janusz Restauracja „ARKADIA” Rozwój przedsiębiorstwa Restauracja „Arkadia” poprzez wdrożenie dwóch nowych produktów turystycznych pod postacią odkrytej pływalni, oraz zadaszonego grilla    999 256,41
162 „PARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wdrożenie nowego produktu turystycznego w postaci krytego basenu rekreacyjnego przez Hotel Artis    999 442,04
163 BIALCON Barbara Chwesiuk Adaptacja na zespół hotelowo-gastronomiczny z funkcja konferencyjno-szkoleniowa zespołu pałacowego „Cieleśnica” przez firmę BIALCON Barbara Chwesiuk.  1 999 960,96
164 CUSTOM S.C. P. Klauda, M. Machlarz „Grodzka 20″ – adaptacja kamienicy na restaurację wraz z zapleczem noclegowym w sercu lubelskiej starówki.  1 999 184,44
165 FUN PARK Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością Wprowadzenie nowego produktu turystycznego pod postacią Ogrodu Botanicznego Parku Pokazowo Rekreacyjnego „MAGICZNE OGRODY” w miejscowości Trzcianki przez firmę Fun Park Sp. z o.o.  1 998 118,44
166 Karczma Regionalna ‚Młyn’ Beata Kowal Podniesienie konkurencyjności Karczmy Regionalnej „Młyn” położonej w Zwierzyńcu poprzez wprowadzenie nowego produktu turystycznego i podniesienie jakości świadczonych usług.    315 870,82
167 LAPIS JUSTYNA STACHOWICZ MARCIN STACHOWICZ Sp.j. Budowa hotelu ze spa na Starym Mieście w Lublinie  1 999 245,82
168 Józef Leszek Wawer PPHU LEMAR Rozbudowa zespołu hotelowo-szkoleniowego „Dworek Arkadia” przez firmę PPHU LEMAR Józef Leszek Wawer.    999 830,41
169 F.U.- H. MAGDALENA Magdalena Myka Wprowadzenie na rynek nowego produktu turystycznego przez firmę F.U. – H. MAGDALENA Magdalena Myka poprzez budowę pensjonatu w Zamościu.  1 998 590,59
170 WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka jawna „Trybunalska” – adaptacja kamienicy na restaurację i pokoje noclegowe w atrakcyjnej turystycznie – zabytkowej części Lublina.  1 998 590,59
171 WODROL NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Budowa i wyposażenie Centrum kulturalno-muzycznego w Lublinie.     980 548,52
172 WODROL Sp. z o.o. Budowa i wyposażenie Hotelu Wieniawski w Lublinie  1 999 907,77
173 J.L. Wawer PPHU Lemar Budowa i wyposażenie Zajazdu w Trojaczkowicach.     990 362,63
174 Smaczek Magdalena Miszczuk Urozmaicenie oferty turystycznej w powiecie chełmskim poprzez wprowadzenie na rynek nowej usługi przez firmę „Smaczek Magdalena Miszczuk”     269 863,86
175 AMICO DENTAL S.C. Małgorzata Majewska, Jacek Majewski Utworzenie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego przez firmę Amico Dental S.C.     499 929,58
176 DAR- MED Iwona Niespodziewana Rozwój przedsiębiorstwa DAR- MED Iwona Niespodziewana poprzez budowę nowoczesnej przychodni fizjoterapii w Świdniku.     309 774,88
177 Dentimed S.C. Marcin Taras, Kamil Taras Utworzenie profesjonalnego Laboratorium Protetycznego w Lublinie przez firmę Dentimed S.C. Marcin Taras, Kamil Taras     309 986,88
178 Magdalena Kwiatkowska Prywatne Przedsiębiorstwo DREW-BUD Wzrost konkurencyjności firmy DREW – BUD poprzez wprowadzenie do oferty nowych usług oraz zakup nowoczesnych maszyn.     309 978,00
179 EKOBUD Marian Kędra Rozwój przedsiębiorstwa EKOBUD Marian Kędra poprzez zakup innowacyjnej wiertnicy horyzontalnej.     309 657,00
180 Łukasz Grabek ART SOFTWARE – Technologia Dla Sztuki Rozwój przedsiębiorstwa ART-SOFTWARE Technologia Dla Sztuki poprzez wprowadzenie do oferty 2 nowoczesnych usług w technologii ICT.     309 906,24
181 Arkadiusz Kończyński – MIX Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Arkadiusz Kończyński – MIX poprzez wyposażenie innowacyjnej pralni.     301 200,00
182 Joanna Orłowska KONTRA STUDIO Rozwój przedsiębiorstwa Kontra Studio Joanna Orłowska poprzez utworzenie profesjonalnego biura projektowego.     499 735,48
183 MAXCOLOR R. Dykiel i K. Dykiel Spółka Jawna Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa MAXCOLOR poprzez wyposażenie innowacyjnej lakierni proszkowej.     499 947,00
184 MEDISQUAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wzrost konkurencyjności firmy MEDISQUAD sp. z o.o. poprzez zastosowanie technologii ICT oraz wprowadzenie do oferty nowych usług.     115 932,00
185 RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy Rozwój przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis Spółka Cywilna poprzez zakup specjalistycznej tokarki CNC ze skośnym łożem.     180 000,00
186 Rakoczy Instal – Bud s.c. S. Rakoczy, K. Rakoczy Rozwój przedsiębiorstwa Rakoczy Instal – Bud s.c. S. Rakoczy, K. Rakoczy poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych oraz specjalistycznego oprogramowania.     499 998,00
187 TELE- MIKROKANALIZACJE Romuald Hondra, Michał Śliwiński Spółka Jawna Rozwój przedsiębiorstwa TELE -MIKROKANALIZACJE Sp. J. poprzez wprowadzenie do oferty usług wykonawstwa linii światłowodowych nowoczesną technologią mikrokanalizacji oraz technologią tradycyjną.     210 000,00
188 WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka jawna Uruchomienie profesjonalnego studia nagrań w Lublinie przez WIP Machlarz Mariusz, Klauda Paweł Spółka Jawna     164 100,00
189 Zacisze Spółka Cywilna Aneta Maj, Aleksandra Drozd Wychowanie przedszkolne droga do sukcesu firmy Zacisze S.C. A. Maj, A. Drozd     226 718,67
190 Centrum Medyczne Przyjaźni Sp. z o.o. Rozwój firmy Centrum Medyczne Przyjaźni sp. z o.o. poprzez uruchomienie innowacyjnego centrum medycznego w Lublinie.     305 251,39
191 PIKUL BUD MAREK PIKUL Rozwój firmy PIKUL BUD Marek Pikul poprzez budowę 5-stanowiskowej myjni bezdotykowej.     492 161,17
192 SIGMA S.A. Rozwój firmy SIGMA S.A. poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i produkcji innowacyjnych produktów dla przemysłu górniczego i wydobywczego.  1 983 135,00
193 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Korbud s.c. M. Korkosz, P. Korkosz, S. Korkosz Zwiększenie poziomu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego KORBUD s.c. Korkosz Marek, Korkosz Piotr, Korkosz Stanisław poprzez wprowadzenie do oferty dwóch nowych produktów.  1 999 652,04
194 HANDEL-PRODUKCJA USŁUGI STOLARSKIE „GRAB” Zenon Grabowski Zwiększenie poziomu konkurencyjności Przedsiębiorstwa Handel – Produkcja Usługi Stolarskie GRAB Zenon Grabowski  1 999 797,80
195 Zakład Kamieniarski „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa „Kalcyt” s.c Prażmo i Hawryluk poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych.    950 000,00
196 Zakład Kamieniarski „Granit” Dulniak Spółka Jawna Wzrost konkurencyjności Zakładu Kamieniarskiego „Granit” Dulniak Spółka Jawna poprzez wprowadzenie do oferty trzech nowych usług.    836 745,25
197 TELEKTRIM S.A. Rozwój przedsiębiorstwa TELEKTRIM S. A. poprzez wprowadzenie do oferty usług wykonawstwa linii światłowodowych innowacyjną metodą mikrokanalizacji.    220 000,00
198 LIFTERS Łukasz Rakoczy, Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin Zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń drogą do wzrostu konkurencyjności firmy LIFTERS Łukasz Rakoczy.    289 000,00
199 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „VITA” – Paweł Skrętowicz, Modrzewiowa 1 / 1, 22-234 Urszulin Zwiększenie poziomu konkurencyjności firmy NZOZ Centrum Medyczne VITA poprzez zakup innowacyjnych urządzeń medycznych.    396 261,00
200 Jarosław Latała Luxholm Poland, Okrzei Stefana 3 / 54, 20-128 Lublin Rozwój firmy Jarosław Latała Luxholm Poland poprzez wdrożenie nowoczesnej i innowacyjnej technologii do produkcji nowych produktów dla przemysłu budowlanego.    122 630,00
201 Arabica Mariusz Dąbek, Lotnicza 39, 20-354 Lublin Budowa i wyposażenie innowacyjnego serwisu ekspresów do kawy i innych urządzeń gastronomicznych.    347 786,38
202 MP ALTERNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Archidiakońska 6A, 20-112 Lublin Zwiększenie poziomu konkurencyjności MP Alterna Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie do oferty dwóch nowych produktów    699 930,00
203 Arkadiusz Kończyński – MIX , Targowa 8, 22-400 Skokówka Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Arkadiusz Kończyński – MIX poprzez zakup urządzeń do produkcji elementów dekoracyjno-elewacyjnych z betonu i gipsu.    457 550,00
204 Gabinet Stomatologiczny Laboratorium Protetyczne S.C. Maria i Adam Sidorowicz, Armii Krajowej 27 , 21-300 Radzyń Podlaski Zwiększenie poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa Gabinet Stomatologiczny Laboratorium Protetyczne S.C Maria i Adam Sidorowicz poprzez budowę i wyposażenie innowacyjnej przychodni stomatologicznej    999 956,33
205 Laboratorium Budowlane Alina Matuszak, ul. Chemiczna 11H, 20-329 Lublin Zakup specjalistycznego sprzętu celem wprowadzenia nowych usług oraz doposażenia zaplecza do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących opracowaniu nowych rozwiązań badania materiałów budowlanych    113 890,00
206 NIEPUBLICZNY ZOZ -Waldemar Knyba, Adama Mickiewicza 2, 21-515 Sławatycze Przeprowadzenie kompleksowych usprawnień termomodernizacyjnych w budynku przychodni zdrowia w Sławatyczach    153 122,90
207 Paweł Kałabun Paulokaa Design, ul. Nowomiejska 23, 20-619 Lublin Rozwój przedsiębiorstwa Paweł Kałabun Paulokaa Design poprzez utworzenie profesjonalnego biura projektowego    137 914,50
208 EKOBUD Marian Kędra, ul. Chocimska 35A, 22-600 Tomaszów Lubelski Rozwój przedsiębiorstwa EKOBUD Marian Kędra poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych.    290 000,00
209 Kalinowska Urszula Indywidualna Praktyka Stomatologiczna , ul. Jaspisowa 3 / 25, 20-583 Lublin Utworzenie profesjonalnego gabinetu stomatologicznego przez firmę Kalinowska Urszula Indywidualna Praktyka Stomatologiczna    301 368,60
210 Niepubliczny ZOZ – Waldemar Knyba, Adama Mickiewicza 2, 21-515 Sławatycze Zwiększenie poziomu konkurencyjności Niepublicznego ZOZ Waldemar Knyba poprzez przebudowę i wyposażenie przychodni zdrowia oraz wprowadzenie innowacyjnych usług medycznych.    699 884,60
211 HANAKA TOMASZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE ESOL, Szerokie 47 / LUBLIN, 20- 829 Lublin Rozszerzenie profilu działalności firmy ESOL poprzez wdrożenie nowatorskich usług z zakresu projektowania, budowy, eksploatacji, nadzoru i monitoringu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE)    178 960,26
212 Przychodnia Okulistyczna Sokoli Wzrok lek. med. Stanisław Misztal, Nowy Rynek 20, 22-400 Zamość Wyposażenie Przychodni Okulistycznej Sokoli wzrok, lek.med. Stanisław Misztal w Zamościu w innowacyjny sprzęt medyczny    133 582,42
213 Jarosz-Zielińska Beata Delfin-Travel, ul. Krótka 4, 20-077 Lublin Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa Jarosz-Zielińska Beata Delfin Travel poprzez utworzenie innowacyjnego gabinetu usług medyczno-kosmetycznych.    260 210,00
214 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne VITA – Paweł Skrętowicz, Modrzewiowa 1 / 1, 22-234 Urszulin Rozwój przedsiębiorstwa NZOZ Centrum Medyczne Vita Paweł Skrętowicz poprzez zakup specjalistycznych urządzeń oraz wprowadzenie innowacyjnych usług medycznych    316 323,24
215 Poźniak Maria Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pępek Świata, Miernicza 15, 20-805 Lublin Rozwój przedsiębiorstwa Poźniak Maria NZOZ Pępek Świata poprzez utworzenie innowacyjnego centrum medycznego.    348 029,18
216 RAD-STAL BIS Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy, Rąblowska 14, 20-509 Lublin Rozwój przedsiębiorstwa Rad-Stal Bis Spółka Cywilna Konrad i Witold Radkowscy poprzez zakup innowacyjnego centrum obróbkowego do frezowania.    215 250,00
217 URODA STUDIO Monika Zamojska, Słowackiego 4, 08-500 Ryki Wzrost konkurencyjności firmy URODA STUDIO Monika Zamojska w Rykach poprzez zakup innowacyjnego wyposaŜenia salonu kosmetycznego.    999 961,12
218 MORAJSKA MONIKA CALZA-MED, Jutrzenki 10 / 12B, 20-538 Lublin Wzrost konkurencyjności firmy MORAJSKA MONIKA CALZA-MED poprzez zakup innowacyjnego wyposaŜenia.    231 072,22
219 PHOTOSHOP Patrycja Adameczek, śytnia 30 / 35, 08-500 Ryki Rozwój firmy PHOTOSHOP Patrycja Karina Adameczek poprzez zakup innowacyjnego sprzętu.    999 929,66
220 Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski Lek. med. Joanna Weremij, Mickiewicza 1D / 2, 22-500 Hrubieszów Rozwój firmy Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Gabinet Rentgenowski lek. Med. Joanna Weremij poprzez zakup innowacyjnego sprzętu i ucyfrowienie przedsiębiorstwa.    114 147,00
221 Produkcja i sprzedaż wyrobów z drewna Henryk Grzyb, Majdan Sieniawski 88 , 37-534 Adamówka Utworzenie innowacyjnego tartaku wykorzystującego technologie ICT drogą do rozwoju firmy Produkcja i Sprzedaż Wyrobów z Drewna Henryk Grzyb.  1 999 657,46
222 SIGMA S.A. Rozwój firmy Sigma S.A. poprzez unowocześnienie działu konstrukcyjno – projektowego.    430 039,13
223 Erkado Zbigniew Kozłowski, Chwałowice156, 37-455 Radomyśl nad Sanem Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego wytwarzania drzwi hybrydowych  1 745 600,52
224 Best Auto Sp. z o.o. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Best Auto Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych i innowacyjnych usług teleserwisu, serwisu mobilnego, stacji kontroli pojazdów oraz myjni samoobsługowej  1 698 888,28
225 Solarian Sp. z o.o., Turystyczna 44, 20-207 Lublin Energia ze słońca – utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Jamy.  1 218 710,00
226 Erkado Zbigniew Kozłowski,Chwałowice 156, 37-455 Radomyśl nad Sanem Utworzenie Farmy PV o mocy 1,5 MW  3 295 317,01
227 ALCO Robert Dykiel , Mełgiewska 7-9, 20-952 Lublin Dywersyfikacja działalności firmy ALCO Robert Dykiel poprzez utworzenie innowacyjnej farmy fotowoltaicznej    254 980,39
228 Tadeusz Widz, Polna 40d, 21-580 Wisznice Zespół elektrowni słonecznych  1 666 117,78
229 Powiat Kraśnicki, al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik Działania marketingowe Powiatu Kraśnickiego szansą na rozwój i promocję na arenie międzynarodowej    322 094,17
230 „DOM MISJONARZY OBLATÓW MARYI NIEPOKALANEJ W KODNIU, UL. RYNEK 1, 21-509 KODEŃ REMONT I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z OGRODZENIEM I TARASEM WIDOKOWYM W MIEJSCOWOŚCI KODEŃ II      49 929,00
108 009 288,16

XX. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Działanie 4.3: Kredyt technologiczny

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
231 SIGMA S.A., Barak 6, 21-002 Jastków Uruchomienie produkcji innowacyjnego Uniwersalnego Wozu Mobilnego w oparciu o patent.  4 000 000,00
Razem: 4 000 000,00

 

XXI. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Konkurs 1.4/1/2013/POIG

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
232 SIGMA S.A., Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny Opracowanie technologii systemu przodkowego FENIKS poprawiającego konkurencyjność wydobycia oraz bezpieczeństwo w kopalniach węgla kamiennego  3 541 744,89
Razem: 3 541 744,89

 

XXII. Przedsięwzięcie pilotażowe NCBR Wsparcie badań naukowych
i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
233 SIGMA S.A., Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Mechatroniki i Lotnictwa Wysokowydajne wentylatory lutniowe nowej generacji dla górnictwa podziemnego i odpylaczy suchych z mechanicznym systemem regeneracji filtrów oraz odpylacz suchy z mechanicznym systemem regeneracji filtrów  4 177 270,00
Razem: 4 177 270,00

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
234 PGKiM w Rykach sp. z o.o. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach 10 765 816,63
Razem: 10 765 816,63

 

Szwajcarski Program Współpracy
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
235 PPHU ‚SAM” Marcin Igor Świderski Zwiększenie konkurencyjności PPHU „SAM” Marcin Igor Świderski, jak również stacji narciarskich w okolicach Kazimierza Dolnego, poprzez zakup sprzętu do naśnieżania obsługującego trasy narciarskie w subregionie.    167 013,00
Razem: 167 013,00

                                                Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED

 

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota dofinansowania
236

SDS OPTIC Sp. z.o.o.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Fundacja Polskie Centrum Fotoniki I Światłowodów

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania mikrosond laserowych służących do diagnostyki nowotworowej  10 325 506,00
Razem:10 325 506,00

 

Łączna kwota pozyskanych dotacji 530 146 683,79 zł

 

 

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł