Aktualności

post-img

Obowiązek informacyjny dotyczący RODO

KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danychosobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest S Subsydium spółka z o.o. spółką komandytową z siedzibą w Lublinie przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 28/7, 20 – 052 Lublin, NIP: 7123271929, REGON: 061415535, zarejestrowaną […]

Czytaj więcej
post-img

Dotacje na innowacje, konkurs 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, Polska Wschodnia

Nabór projektów od 29.05.2018 do 31.07.2018 Dla Kogo  konkurs o dotacje dla mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innowacje Na co Koszty kwalifikowane obejmują̨: 1. koszty realizacji inwestycji początkowej(regionalna pomoc inwestycyjna)obejmujące: a)  nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych; b)  nabycie albo wytworzenie środków trwałych […]

Czytaj więcej
post-img

Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”.

Nabór wniosków w terminie: od 16 maja do 16 lipca 2018. Dla kogo: konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo Dofinansowanie Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe) (projekty, w których nie przewidziano […]

Czytaj więcej
post-img

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Inteligentny Rozwój

  Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Dla kogo mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy Na co projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach […]

Czytaj więcej
post-img

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 RPO LUBELSKIE

Nabór wniosków do 17 kwietnia 2018 Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Na co: NIERUCHOMOŚCI Zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej, Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej, Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowanych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych […]

Czytaj więcej
post-img

Kredyt na innowacje technologiczne Poddziałanie 3.2.2 POIR

Nabór wniosków trwa od 8 marca 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r., godz. 16:00 ;  oraz od 12 kwietnia 2018 r. do 24 maja 2018 r., godz. 16:00 Dla kogo: o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej […]

Czytaj więcej
post-img

Konkurs Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw RPO Lubelskie

Nabór projektów 30 kwietnia-1czerwca 2018r, W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:  Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach, Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych, Budowa i […]

Czytaj więcej
post-img

Zapraszamy do składania wniosków do Działania 3.2.1 „Badania na rynek”

Nabór wniosków w terminie: od 20 marca do 5 grudnia 2018 r. Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy; Dofinansowane będą projekty inwestycyjne, polegające na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo; Poziom i wartość wparcia […]

Czytaj więcej
post-img

Zapraszamy do składania wniosków na „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Nabór wniosków w terminie: 1 marca – 30 maja 2018 r. (do godz. 16:00) Dla kogo: mikro, mali i średni przedsiębiorcy; Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe  oraz prac przedwdrożeniowych (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania); Poziom i […]

Czytaj więcej

Przykładowe projekty

Poznaj nasze pełne portfolio

Całkowita wartość pozyskanych dotacji 530 146 683.79 zł